Eyll 25 2018 18:04:49
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
Düþ Sokaðý Sakinleri » Site Genel Paylaþým » Serbest Kürsü
 Bal Yazdr
 Aþkýn Hikayesi
Morpheus

Bir zamanlar, bütün duygularýn üzerinde yaþadýðý bir ada varmýþ:

Mutluluk, Üzüntü, Bilgi ve tüm diðerleri, Aþk dahil.

Bir gün, adanýn batmakta olduðu, duygulara haber verilmiþ. Bunun üzerine hepsi adayý terk etmek için sandallarýný hazýrlamýþlar.Aþk, adada en sona kalan duygu olmuþ çünkü mümkün olan en son ana kadar beklemek istemiþ.

Ada neredeyse battýðý zaman, Aþk yardým istemeye karar vermiþ. Zenginlik, çok büyük bir teknenin içinde, geçmekteymiþ.Aþk, "Zenginlik, beni de yanýna alýr mýsýn?" diye sormuþ.Zenginlik, "Hayýr, alamam.Teknemde çok fazla altýn ve gümüþ var, senin için yer yok." demiþ.

Aþk, çok güzel bir yelkenlinin içindeki Kibir'den yardým istemiþ. "Kibir, lütfen bana yardým et!", Kibir "Sana yardým edemem, Aþk. Sýrýlsýklamsýn ve yelkenlimi mahvedebilirsin." diye cevap vermiþ.

Üzüntü yakýnlardaymýþ ve Aþk yardým istemiþ: "Üzüntü, seninle geleyim." Üzüntü "Of, Aþk, o kadar üzgünüm ki, yalnýz kalmaya ihtiyacým var." Mutluluk da Aþk'ýn yanýndan geçmiþ; ama o kadar mutluymuþ ki Aþk'ýn çaðrýsýný duymamýþ.

Aþk, birden bir ses duymuþ. "Gel Aþk! Seni yanýma alacaðým..."Bu Aþk'tan daha yaþlýca birisiymiþ. Aþk o kadar þanslý ve mutlu hissetmiþ ki, onu yanýna alanýn kim olduðunu öðrenmeyi akýl edememiþ.

Yeni bir kara parçasýna vardýklarýnda, Aþk'a yardým eden yoluna devam etmiþ. Ona ne kadar borçlu olduðunu fark eden Aþk, Bilgi'ye sormuþ: "Bana yardým eden kimdi?" Bilgi "O, Zaman'dý" diye cevap vermiþ. "Zaman mý? Neden bana yardým etti ki?" diye sormuþ Aþk. Bilgi gülümsemiþ:

"Çünkü sadece Zaman Aþk'ýn ne kadar büyük olduðunu anlayabilir"
 
admin
...
 
http://www.dussokagi.net
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation