Eyll 22 2018 06:23:26
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
 Bal Yazdr
 Acýlar Parký Akorlarý
admin
Acýlar Parký

E...........................G#m
Topraðý kokladým yüzümü gördüm
A................................B
Alýþkanlýklarým yaðmur sesi
E............................................G#m
Gitmek kolay deðil dedim kendime düþündüm
A........................................B
Hatýrladýklarým beni geri çevirdi
E......................................G#m
Yaþamak zor gelir bazen bilirsin
A......................................B
Susmak bir gidiþi kabullenmek
E.............................................G#m
Görmek kolay deðil dedim kendime...Sustum
A.................................B
Yanlýþlýklarým beni büyüttü

E-G#m-A-B
Solo

E...........................G#m
Geride býraktýðým acýlar parký
A...............................B
Yalnýzlýklarýma sahne oldu
E................................................G#m
Oynamak kolay deðil dedim kendime yoruldum
A........................................B
Arkadaþlarým beni bende vurdu
E...........................G#m
Uzandý ellerim çocukluðumun koynuna
A..............................................B
Aradým kendimi kiraz aðaçlarýnýn altýnda
E................................................G#m
Unutmak kolay deðil dedim kendime aðladým
A..................................................B
Avucumda otuzdört yaþým dudaðýmda þarkým
....................A....................E
Oturup söyledim sabaha kadar
 
http://www.dussokagi.net
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation