Eyll 25 2018 18:46:43
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
Düþ Sokaðý Sakinleri » Site Genel Paylaþým » Serbest Kürsü
 Bal Yazdr
 En Ölmez EN Güzel EN EN ... Þarkýlar..
Morpheus
http://www.youtub...2KfxAi1u4E


Dudaklarým kurudu aþk ateþiyle
Bir damla su verecek o pýnar nerde
Gözlerim bir noktada dalgýn soruyor
Yýllardýr dost bildiðim sevgilim nerde
Nerde bana sevgiyle uzanan eller
Nerde bana söylenen o tatlý sözler
Büsbütün inançlarým yýkýldý bir bir
Bomboþ kaldý dostluða uzanan eller


Benim en iyi dostum içkim sigaram
Onlarda terk ederdi olmasa param
Caným kadar yakýným el oldu þimdi
Dünyada dost denilen kelime yalan
Her akþam efkar basar garip gönlümü
Ýçerken kadehleri kýrasým gelir
Suskun dudaklarýmda sessiz bir þarký
Ah ettikçe içimden bir alev gelir
Benim en iyi dostum içkim sigaram
Onlarda terk ederdi olmasa param
Caným kadar yakýným el oldu þimdi
Dünyada dost denilen kelime yalan
 
Morpheus
1996 mutaf ayþa

http://www.youtub...ZygPzFE1MU


Kimse Bilmez Halimi, Hali Hür Mecalimi
Vurgun Yemiþ Yüreðim, Kaybettim Son Çaremi
Duymaz Kimse Sesimi, Sesimi Nefesimi
Küle Dönmüþ Yüreðim, Yakmaz Ateþler Beni

Mühür Vurdu Gönlüme, Dua Oldu Dilime
Bu Hasret Akla Ziyan
Dayan Yüreðim Dayan!

oooooffffffffffff

Ayþa Ayþa Duy Sesimi
Ayþa Ayþa Gör Halimi
Ayþa Ayþa Sebebimsin
oofff Ayþa Ayþa Gidenimsinn

Uzak Tutma Benden Sevgiyi
Kara Sevdalýyým Deliyim
Ahh O Gözler Güneþ Söndüren
Gidiþi Beni Aahhh Öldürenn

Ayþa Ayþa Duy Sesimi
Ayþa Ayþa Gör Halimi
Dayanamam Buna Ooooffff
Yokluðuna Alýþamam
Duman Olsam Savrulsam
Yüreðime Anlatamam
Ýçimde Sancýsý
Dinmiyor Acýsý
Dayan Yüreðim DAYAANNNNN!

Þimdi Ayþa Sen Nerdesin?
Söyle Hangi Yerdesin?
Benide Al Razý Yürek
Sensiz Dünya Ne Gerek!
oooofffff
Ayþa Ayþa Sebebimsin
Ayþa Ayþa Gör Halimi
Ayþa Ayþa Gidenimsin
Ayþa Ayþa Duy Sesimi
Ayþa Ayþa UYAN UYAN!
lalalallaaaalalaa Duy Sesimi lallalallaaa
ayþa ayþa ayþa ayþa…
 
Helen
Gördün mü ne kadar iðrenç olabilirim
Kördüðüm bu býrak ben kendim çözebilirim
Yenilmiyorum hayýr sadece susuyorum
Cümlelerim eskiyor sadece susuyorum

Kýrýldýn mý?
Ölmekten daha beteri varmýþ
Cesedimi caddenin ortasýndan kim kaldýrmýþ
Kazanmýyorum hayýr sadece daðýlýyorum
Atomlarýma ayrýlýp sadece daðýlýyorum


Yak ýþýklarý oyunu boz
Kurallarý sen koy
Söndür ýþýklarý
Karanlýðý ver

Sevdin mi ben artýk tanrýdan çok uzaktayým
Çürüyüp sararýp ezilip yavaþlýyor kalbim
Ölmüyorum hayýr sadece yaþlanýyorum
Hücrelerim eskiyor sadece yaþlanýyorum

Yak ýþýklarý oyunu boz
Kurallarý sen koy
Söndür ýþýklarý
Karanlýðý ver BAÞIBOZUK...... YAK IÞIKLARI
 
Morpheus

Dzenleyen Morpheus Dzenleme Tarihi: 13-10-2012 14:30
 
Morpheus
 
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation