Eyll 22 2018 06:53:13
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
 Bal Yazdr
 Veremem Sana Acýmý
admin
Sözcüklerim bulur aþýðýn ateþini
Yýkar gider beni ölüm gibi
Bakýþlarýn deler içimdekileri
Kaldýrýp atar beni ceset gibi
Arayýp bulmak neyi deðiþtirir
Karþýmda duruyor suretim
Gülü bitirir
Veremem sana acýmý
Kirlenir dünya
Þehrin boþ sokaklarý
Islanýr gözyaþýyla
Kovalar arabalar
Arkamdaki aynayý
Kýrýlýnca biter anlarým
Düþümdeki rüya
Yollarým yorar yarin günahýný
Döver olur beni boþ kitap gibi
Hüzün aþkýnadýr aþýk uykularým
Sever olur beni hançer gibi
Arayýp bulmak neyi deðiþtirir
Karþýmda duruyor suretim
Gülü bitirir
Veremem sana acýmý
Kirlenir dünya
Þehrin boþ sokaklarý
Islanýr gözyaþýyla
Kovalar arabalar
Arkamdaki aynayý
Kýrýlýnca biter anlarým
Düþümdeki rüya
 
http://www.dussokagi.net
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation