Eyll 22 2018 06:41:36
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
 Bal Yazdr
 Mumlar
admin
mumlar yanar birer birer
karanlýðý deler iç çekiþler
þehirler dolaþýr gözlerimin önünde
yitik bir çöl hikayesinedir yarým kalan sözler
çýplak bedenlere girer ruhum
ve seni arar durur gurbetlerde
yalvarýrým savaþlarýmý durdur
yollarýma þehirler kurdur
yalvarýrým uzaklarýmý durdur
kollarýma kanatlar kondur
aþk doðar saçlarýndan
ben batarým yokluðundan
toprak çeker içine
bedenimi, her þeyimi
uðruna hep kanarým
kanadýkça hep yanarým
kül olurum uçarým
aþk doðar saçlarýndan
ben batarým yokluðundan
toprak girer içime
düþ olurum aðlarým
mumlar söner birer birer
 
http://www.dussokagi.net
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation