Eyll 22 2018 06:24:20
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
 Bal Yazdr
 Murat Yýlmazyýldýrým -Ýstanbul Akþamlarým - Akor
admin
Ýstanbul Akþamlarým

Dm Gm
Düþlerdir yollarýmý ak gelinliðe giydiren
A
Büyüler dünyamý yakar zehirleyen danslarýn
Dm
Kuytulara býrakýlýr hep yaþlanan istanbul aþklarým
Gm Dm
Konuþan vapurlara bindir beni denize örtünecek gözlerim,

Aþk ve acý giysiler denli karmaþýk,
Gm C
Þarkýlarým geliyor kulaklarýma renk renk açýlmýþ dükkanlardan
A
Bir beyoðlu sabahý.

Gm Dm
Öpüþ benimle kraliçem ateþlerinden geçir,

Canýmý yak ve uçur beni büyülü ellerinden,
Gm C
Tenimde eriyor güneþ boyalý dudaklar gibi,
A
Çünkü aðlýyor Ýstanbul akþamlarým.
Dm Gm


Çiçeklerdir uykularýmý mavi denizlerde serinleten,
A
Hüzünler dünyamý yýkar dikenli dokunuþlarýn,
Dm
Galatanýn ýþýklarý indirir perdelerini uyuyan geceye
Gm
Göz yaþlarým gülümsüyor týkanan karanlýklarda
Dm
Yaþlý kýz kulesi üzümlerini döküyor sepetinde Gm
C
Sevgiliye kývrýlýyor kalbimin oynayýþlarý þaþýrýyor adreslerim
A
Kafelerin kalabalýðýnda
 
http://www.dussokagi.net
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation