Eyll 22 2018 06:24:09
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
Düþ Sokaðý Sakinleri » Site Genel Paylaþým » Serbest Kürsü
 Bal Yazdr
 Uyurken sen
serguzest
Az sonra yeni bir gün daha çekmeye baþlayacak suyunu ömürden. Hâlâ geceler müzikle,uykuyu zorlamayla,bozulan çarþafla ve seni düþünmekle geçiyor...
Bir tuhaflýk bir baþkalýk var bir yerde...Ya hiç zamanýný tutturamadýðým adýmlarý erken attým ya umudu bir köþeye koyarak fazlalýk yarattým ya da her þey yolunda yine içim baþka hâllerde...ama var yolunda olmayan bir þeyler...ya bir þeyler eksik ya bir þeyler fazla..öyle olmasa neden þu üç insanlýk oda duvarlarýný salýyor üstüme..

Seninde benim gibi hissettiðin oluyor mu hiç.. Sende hiç çekildiðin zaman krallýðýna ; yataðýna, beni düþündüðün oluyor mu ? Bir çok konuyla ne yapacaðýný bilmeden, biraz korkarak, biraz bir þeylere kýrýlarak...biraz eksik.. Sanmam, böyle þeyler yýldýzlar gibidir ; gece görünür... Bazen benim kadar umursamadýðýný düþünüyorum..ya da ben çok umursuyorum, kendimce yorumluyorum...Belki de hep dediðin gibi ; ben bir deliyim..çok fazla düþünen bir deli..çok düþünmekten mi delirmiþ bir deli.. Yoksa hâlâ düþünebilen bir deli mi...belki de hâlâ düþ kurabilen bir deli, hâlâ kurduðu düþlerde yerlere düþen bir deli...Müziklerin ard arda çalmýyor..Yine tek bir müzik bütün geceyi avuçlarýnda topladý...biraz arabesk bu gece..neden kalmýyor hiçbir þeyin büyüsü ilk günkü gibi..belki de sadece biraz buðulu..ilk günden daha güzeller günlerde oldu ara ara...belki sadece buðulu þu sýralar..belki biraz iyi deðilsin..belki mahvediyor seni þu baþ aðrýsý..belki de bazen çekilir gibi deðilsin hayat..ya da çekilir gibi hiç deðilim...belkiler, bir takým ihtimaller vesaireler...bir adým gerisini hiç istemiyorum..çünkü iyi bilirim ; yürüyünce bir þeyi yok ; özleyince anlýyorsun iþin anyasýný, konyasýný, içinde dönüp durmaya baþlayan boþluðunu.. Ama yine de...yine de gidebileceðin bir dükkan olduðunu bilmek iyi geliyor,
Belki hâlâ sýðýnmana izin verecek eller olmasýný düþünmek..

Bakma sen söylediklerime..yine sen yine kürkçü "dükkaný" ben tilki, dolaþýp döneceðim yer aþikâr...

Dzenleyen serguzest Dzenleme Tarihi: 08-05-2014 18:14
 
mavi_arayislar
bir gece sen uyurken seyretsem seni ,nefes alýþýný dinlesem ,yüzünü gözünü seyretsem...öylece baksam sana izlesem seni....
 
serguzest
Sen uyurken bu kadar durulmasa içimdeki sular, belki o zaman bakabilirdik ayný pencereden birbirimize..
 
mavi_arayislar
sen uyu ,bir tek uyurken bana acý veremiyorsun.....
 
serguzest
Biri uyurken onun özleminden uyuyamamanýz ; ayaðýnýzý koltuðun köþesine çarpmýþçasýna içinizi geçirir
 
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation