Eyll 25 2018 18:05:26
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
Düþ Sokaðý Sakinleri » Site Genel Paylaþým » Göndermeler
 Bal Yazdr
 Unutmak
serguzest
Ýnsanlýðýn baþ edemediði duygudur sanýrým unutmak..
Öyle kafana esti mi gezip tozmaya benzemez unutmak..
Geceleri tavana dalýp gitmek, sabahlarý aç karnýna sigara yakmak, bir parkta kendini bir baþýna Yakalamak, içinde dört mevsimin dördünü de sonbahar seçmek ilk belirtileridir bu illetin..

Boþa kürek sallamaya benzer, bu virüs seni bitirene dek sürer bu kürek muhabbeti..
Bir baþka topraklarda umut tohumu denemek fena.. sana da fena, topraða da..
Alýþmaya çalýþmakta bir baþka havasý ''unutmanýn'', her duyduðunda ismini, kokusunu Yeniden düþer aklýna, sanki daha önce hiç düþmemiþmiþ gibi..aslýnda alýþamazsýnda

Yani unutur hayatýma devam ederim,belki yeni bir sayfa açarým deme, açamazsýn yapamazsýn

Belki karamsarlýk olur bu cümlelerin adý, nihayetinde unutmazsýn ister karamsarlýk olsun adý ister unutmaya çalýþmak, ne halt olursa olsun adý sonu ayný ürperti...
 
serguzest
Bir gün sana çok kýrýlacam ve seni öyle bir unutacam ki ; hiç kimseyi hatýrlamayacam..
 
mavi_arayislar
unuttum tebrikler....
 
layvalis
Kendine söylediðin ilk yalan.
 
yusufyalnizligi
Sana uzaktan bakýyor artýk gözlerim
Gönlüm senden geçmez
Bana döndü hep sözlerim
Unutmak o kadar kolay mý sandýn?
Ayrýlýk bana...aþktýr artýk
Unutmak o kadar kolay mý sandýn?
Ayrýlýk bana...aþktýr artýk
Daðýlmýþ saçlarýn gönlümün yataðýna
Uyandýrma
Sabah olsun ben giderim
Sen kal rüyamda
Aramak o kadar kolay mý sandýn?
Yollarýn bana...aþktýr artýk
Ah gitmek o kadar kolay mý sandýn?
Yollarýn bana...aþktýr artýk

Sesin bende bir yabancý gibi
Þaþarým
Gönlümün takvimine þiir oldu yüzün
Ararým
Ah bulmak o kadar kolay mý sandýn?
Aramak bana...aþktýr artýk
Ah bulmak o kadar kolay mý sandýn?
Aramak bana...aþktýr artýk
 
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation