Eyll 25 2018 18:05:10
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
 Bal Yazdr
 Acýlar Sorular ve Yüzler
serguzest
Hafifçe ýsýrýlmýþ bir dünyanýn ucundayým
Ellerim uzanmýþ üþüyormuþum
Acýlar yalnýzlýðýmýzýn ortak aynasý olmuþ
Düþlerde gördüðümüz hep o derin anlam

Ben nerdeyim. Hangi düþ benim
Sen nerdesin. Hangi roldesin
Hafifçe belirmiþ bir gülün açýþýndayým
Daha derin daha sýcak bir yerlerdeyim

Ýçimde büyüttüðüm hep o sorular
Baþka yüzlerde neden
Neden anlam buluyorlar
Ben neredeyim. Hangi düþ benim
Sen neredesin. Hangi roldesin
 
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation