Eyll 22 2018 06:49:39
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
Düþ Sokaðý Sakinleri » Site Genel Paylaþým » Müzik Haberleri
 Bal Yazdr
 Roger Waters Konseri
admin
[img]http://media2.ntvmsnbc.com/i/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/SectionsThumbnails-TSM-Colorbox/_Cover/130722_roger474.jpg[/img] Geerli Bir Grnt Deil..

Dünyanýn En Büyük Prodüksiyonu ‘The Wall’ Turnesi ile Roger Waters Ýlk ve Son Kez Ýstanbul’da!

Þimdiye kadar yapýlmýþ en büyük sahne gösterisi ile Ýstanbul’da 4 Aðustos akþamý hayranlarýyla buluþmaya hazýrlanan ‘The Wall’ dev prodüksiyonu, izleyenlere unutamayacaklarý saatler yaþatacak görsel þovlarý ve tabii ki efsanevi müzisyen Roger Waters’ýn adeta marþ haline gelmiþ parçalarý ile Garanti Bankasý sponsorluðunda, BKM ve GNL iþ birliði ile ÝTU Stadyumu’nda olacak.


Pink Floyd’un kurucusu Roger Waters’ýn albümleri ile ayný adý taþýyan ve konserde tüm ‘The Wall’ albümünün muazzam bir þölen ile gerçekleþtireceði konser için þimdiye kadar eþi benzeri görülmemiþ büyüklükte bir sahne ve 110 metrelik bir duvar kurulacak. Þarkýlarý kadar görsel þovlarý, ýþýk sistemi ve seyircisini adeta þaþkýna çevirecek daha bir çok sürprizi içinde barýndýran konser için 140 tonluk prodüksiyon malzemesi Ýstanbul’a 75 týrla gelecek.

Duvar 199. Kez Ýstanbul ÝTÜ Stadyum’unda Yýkýlacak!

Roger Waters sahnede bu turne için özel olarak yapýlan 110 metrelik Berlin duvarýný temsil eden ve turneye adýný veren o meþhur duvarý Ýstanbul’da sahnede 199. kez yýkacak. Daha önce benzeri görülmemiþ özel efektlerle donatýlmýþ duvarýn gölgesinde ise ‘’Another Brick in The Wall’ parçasýný sürpriz bir ekip Roger Waters ile seslendirecek.

Bir çok sürprizi içinde barýndýran büyük konserde ansýzýn belirecek bir uçak bile görmek mümkün!

2011 yýlýndan bu yana dünyayý gezen bu dev produksiyon ile 28 ülkede, 192 kez sahneye çýkan Roger Waters ile ‘The Wall’, yaklaþýk 3.5 milyon kiþi tarafýndan izlenerek 2011-2012 yýllarýnýn en çok hasýlat yapan turnesi oldu.

Temmuz ayýnda Belçika’dan baþlayarak tekrar yollara çýkan ‘The Wall’ turnesi 25 ülke gezecek. Garanti Bankasý sponsorluðunda BKM ve GNL organizasyonu ile 4 Aðustos’ta Ýstanbul’da sahnede olacak olan Roger Waters 21 Eylül’de Fransa’da turnesini sonlandýracak.


kaynak: biletix.com
 
http://www.dussokagi.net
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation