Eyll 22 2018 06:24:37
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
 Bal Yazdr
 Zindan Masallarý Akorlarý
admin
ZÝNDAN MASALLARI

Bb................Bbmaj7..........................
Bir mavi türkü kabarýrken göðsümde
Eb.................................Bb
Yürür dudaklarýma masallar
Bb....................F...F7............................Bb
Tütsülenmiþtir artýk bölüþtüðümüz akþamlar
Bb...................Bbmaj7...............
O mavi türkünün içinde bir kuyu
Eb.............................Bb
Dibinde bir adam gizlenir
Bb......Cm.................Dm...........................Cm..............Bb......
O saklanýr ben gizleyemem sýzar dudaklarýmdan zindan masallarý

Bb.......................................Cm..Dm......................................Bb
Bir gün olsun içimde kalsýn yüzüm o sonsuz kuyular hiç tükenmiyor
Bb.......................................Cm..Dm..............................Bb
Herþey geçer yine de sesin kalýr býrak yüreðin rehberin olsun
Bb....................................Cm..Dm.............................Bb
Acýlardan ben çoktan vazgeçtim nasýl olsa hiç paylaþýlmýyor
Bb...............................................Cm..Dm...................................Bb
Küçük bir sevinçe bile orta karar oldum bir yaðmurla yýkýlýyor dualarým
Bb..................Cm...............Dm........................Cm..................Bb...
Sen yýkarsýn ben anlatýrým sýzar dudaklarýmdan zindan masallarý
 
http://www.dussokagi.net
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation