Eyll 22 2018 06:45:14
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
Düþ Sokaðý Sakinleri » Site Genel Paylaþým » Serbest Kürsü
 Bal Yazdr
 Baþýmýz Sað Olsun..
yekpare
Bunca zaman süren uzun bir sessizliðin ardýndan bu kadar derin bir hüzün, keder ve üzüntü ile dokunmak istemezdim yeniden harflere.
Böyle uðramak istemezdim düþlerimin sokaðýna..
Eskilerden kimler vardýr bilmiyorum ama dile getirmek boynumun borcu.
Bu sokaðýn kalabalýk ve gürültülü olduðu günler ve geceler boyunca cümleleriyle yüreðime, yüreklerimize su serpen adam..
"Enferruj"
Hatay Reyhanlý'daki patlamada hayatýný kaybetti.
Haber eþi tarafýndan doðrulandý.
Tanýyan, adýný ya da mahlasýný duyan, onunla karþýlýklý iki cümle dahi olsa kurmuþ olan herkese duyurulur.
Baþýmýz sað olsun.

yekpare.
 
melankoli
Enferruj:
Buradan ve diger birkaç dss sitesinden tanýdýðým, aklýbaþýnda aðýrbaþlý arkadaþlardan bir tanesi...
Ölüm haberini bu þekilde öðrenmiþ olmayý istemezdim..
Çok þey söylemek istiyorum ama sözcükler boðazýmda düðümleniyor... Haykýrmak içimdekileri kusmak istiyorum.
Farklý kültürlerin bir arada yaþayýp kardeþçe kaynaþtýðý Hatay gibi bir ilimizi uluslar arasý terör merkezi haline getiren tüm büyükbaþlarýn bu ölümde sorumluluðu var..

Susuyorum....................................
......................................................

Çünkü artýk bize susmayý tepki vermemeyi öðrettiler..
Sanýrým bunu bende öðrendim..

Allahtan rahmet, geride kalanlara baþsaðlýðý dilemek gibi kliþe laftan öte elimden birþey gelmiyor.

Nur içinde yat.
 
hooby
uzun yýllardýr bu sokaðýn sakinlerindenim ismini duymadým ama üzüldüm.allah hesabýný kolay verenlerde eylesin.
 
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation