Eyll 25 2018 18:05:30
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
 Bal Yazdr
 Veremem Sana Acýmý Akor - Tab.
admin
VEREMEM SANA ACIMI


.......Sözcüklerim bulur.............................Aþýðýn ateþini
G-0-----0-----0----0-----0-----0----l---4-----4----------4-----4-------
D---4-----4-----4----4-----4-----4--l-----5-----5---5------5-----5---5
A-----5-----5----------5-----5-------l-7-----7-----7----7-----7-----7-


.....................Yýkar gider..................beni
G-----0-----0----------0-----0-------l-----0-----0-----l
D---4-----4-----4----4-----4-----4--l---4-----4-----4-l
A-5-----5-----5----5-----5-----5----l-3-----3-----3---l

......ölüm ...............gibi..
G-----0-----0----------0-----0---------
D---4-----4-----4----4-----4-----4-----
A-2-----2-----2----2-----2-----2-------

..............Arayýp bulmak.....neyi..............deðiþtirir
G-----2-----2-----2-----0-----0------l-----0-----0----------0-----0----
D---2-----2----2-----5-----5-----5--l---4-----4-----4----4-----4-----4
A-0-----0-----------3-----3-----3----l-2-----2-----2----2-----2-----2-

..........Karþýmda duruyor.... suretim........gülü bitirir
G-----2-----2-----2-----0-----0------l-----0-----0----------0-----0----
D---2-----2----2-----5-----5-----5--l---4-----4-----4----4-----4-----4-
A-0-----0-----------3-----3-----3----ll-2-----2-----2----2-----2-----2-

C.......................Bm
Veremem sana acýmý
G...............Bm
Kirlenir dünya
G...............Em
Þehrin boþ sokaklarý
C.....................G(Bm)
Islanýr göz yaþýyla


C..................Bm
Kovalar arabalar
G...............Bm
Arkamdaki aynayý
G.........................Em
Kýrýlýnca biter anlarým
C.....................G(Bm)
Düþümdeki rüya
 
http://www.dussokagi.net
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation